Regulamin sklepu internetowego www.luxfood.pl

Informacje ogólne

1.Właścicielem sklepu internetowego Luxfood.pl (zwanego dalej sklepem) działającego pod adresem internetowym www.luxfood.pl jest firma Luxfood Lidia Jankowska-Kwapis, 71751 Szczecin, ulica Boguchwały 27/9, tel. 668 573 713, e-mail ; biuro@luxfood.pl. Sklep Luxfood.pl jest wyłącznie sklepem internetowym.

2. Realizacja sprzedaży przez sklep internetowy odbywa się według zasad niniejszego regulaminu. Złożone przez klienta zamówienie (zwanego dalej Klientem lub Zamawiającym), jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z regulaminu sklepu internetowego www.luxfood.pl i zobowiązuję Klienta do przestrzegania tychże zasad.

3. Do korzystania z usług sklepu niezbędny jest dostęp do internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. W przypadku nie podania telefonu do kontaktu nie odpowiadamy za błędy wynikajace z wysłania zamówień na podany przez Zamawiającego.

4. Ceny produktów, są cenami brutto (z należnym podatkiem VAT) i są przedstawione w złotych polskich. Niektóre produkty nie posiadają ceny 0,00 zł i są zamawiane na prośbę Klienta po bezpośrednim z nim kontakcie. Wtedy tez ustalana jest indywidualna cena. Przykłady takich produktów to np. świeże trufla.

Zamówienia

1. Zamówienia są składane online (bezpośrednio na stronie internetowej www.luxfood.pl), przez e-mail (podając dokładne dane kontaktowe: wysyłkowe, dane do faktury) lub telefonicznie (pod numerm telefonu 0048 668 573 713)

2.Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu towarów online uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się i akceptację regulaminu sklepu. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu towarów przez e-maila zobowiązuje Zamawiającego do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą wymaganych danych oraz do zapoznania się i akceptację regulaminu sklepu.

3. W przypadku czynności rejestracyjnych online dokonywane są one jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

4. Przyjęcie zamówienia złożonego przez klienta zostanie potwierdzone emailem. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez klienta zamówienia.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

6. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa Cywilnego. Wysłanie przez sklep do klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji. Obecność produktów na stronie internetowej nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień: złożonych na nieprawidłowo złożonym formularzu, po bezskutecznej próbie potwierdzenia zamówienia, składanych przez zamawiających, którzy nie przestrzegają niniejszego Regulaminu lub zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych.

8. Dokonywanie zamówień w sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. (Z wyjątkiem Świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

9. Sklep nie realizuję zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sklep zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nie realizowania zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej sklepu www.luxfood.pl w artykule „Realizacja dostaw w sklepie”

10. Do zamówienia wysyłana jest elektroniczna faktura VAT na podany przez Zamawiającego adres e-mailowy. Zamawiający upoważnia sklep do wystawiania faktur VAT bez Podpisu odbiorcy.

11. W razie wystąpienia braku zamówionego towaru na magazynie lub gdy towar jest chwilowo niedostępny, sklep zrealizuje zamówienie pomniejszone o brakujący towar lub poinformuję Zamawiającego o posiadanej alternatywie zamówionego produktu.

12. W przypadku złożenia zamówienia i jego potwierdzenia wybierając formę płatności „za pobraniem”, Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy przesyłki u kuriera zostanie obciążony kosztami w kwocie brutto 500 zł. wynikającymi z poniesionych kosztów realizacji zamówienia.

Płatności

1. Dostępnymi w sklepie formami płatności są:

  • przelew bankowy na konto, nowe konto bankowe : mBank 91 1140 2004 0000 3602 8200 3082
  • kartą płatniczą lub kredytową za pomocą systemu umożliwiającego płatności online na stronie internetowej sklepu. Płatność online kartą płatniczą może nastąpić jedynie, gdy posiadana przez zamawiającego karta daje mu taką możliwość.
  • za pobraniem u kuriera UPS lub Raben dostarczającego przesyłkę z zamówieniem. Klient wybierając formę płatności przy odbiorze nie jest obciążony z tego tytułu żadnymi dodatkowymi kosztami.

2. Wszystkie formy płatności nie obciążają Zamawiającego dodatkowymi kosztami.

3. Zamawiający dokonuje płatności po otrzymaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia przez sklep.

4. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia odpowiednio po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kwota dostawy ( w przypadku płatności przelewem bankowym ) lub po potwierdzeniu autoryzacji transakcji przez operatora rozliczającego płatności kartami w internecie ( w przypadku płatności kartą kredytową lub płatniczą ).

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dokonaniu płatności wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie.

6.Ceny towarów podane na stronie internetowej sklepu nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.

7. Przy dokonaniu płatności za złożone zamówienie należy podać numer zamówienia znajdujący się w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez sklep.

8. Sklep oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze ( m.in. sery, szynki itp). Podane na stronie sklepu ceny tych produktów, są cenami orientacyjnymi. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi. Zarówno waga produktu , jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT lub paragonie fiskalnym.

9. Klient zamawiając produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę. W przypadku wystąpienia sytuacji , w której Klient złożył zamówienie, gdzie występują produkty o zmiennej wadze sklep internetowy Luxfood poinformuje Zamawiającego o dokładnej sumie zamówienia z uwzględnieniem cen za produkty o zmiennej wadze.

10. W przypadku dokonania płatności przez Klienta przed określeniem ostatecznej ceny produktów o zmiennej wadze( przez sklep internetowy Luxfood), ma niższą wartość niż wartość określana na fakturze VAT , klient upoważnia sklep do doliczenia powstałej niedopłatą ( związanej ze zmienną wagą produktów ) i zobowiązuje się do jej zapłaty przelewm bankowym na konto sklepu internetowego Luxfood. Klient może w każdej chwili sprawdzić stan swojego konta po zalogowaniu sie na stronie sklepu pod adresem www.luxfood.pl.

11. Nadpłata dokonana przez Zamawiającego za towar, co do którego stwierdzono brak w magazynie lub który jest chwilowo niedostępny, będzie zwracana przez sklep w drodze przelewu na konto bankowe zamawiającego lub zwracana na jego kartę kredytową.

Dostawa

1. Zamawiany towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich. które specjalizuję się w transporcie towarów w kontrolowanej temperaturze lub inną firmami kurierskimi będącymi w stanie zapewnić wymagane warunki transportu. W przypadku zamówień hurtowych oraz zamówień i dostaw artykułów świeżych możliwy jest także inny sposób dostawy, po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów i terminów z Zamawiającym.

2. Firma kurierska zostawia zamówienie osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Zamawiającego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie zamówienia do rąk własnych Zamawiającego.

3. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez zamawiającego traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu. Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.

4. Dostawy zamówień odbywają się na terenie całej Polski.

5. Sklep przy zamówieniu od 300 zł netto nie pobiera opłaty za dostawę.

6. Dostawy są realizowane w przeciągu 48 h od dokonania zamówienia (od pn – pt do godziny 16:00) równoznaczne jest to z dokonaniem zapłaty w ten sam dzień za złożone zamówienie. Dostawy z przyczyn zależnych od dni pracy firm kurierskich nie są dokonywane w soboty i niedziele oraz w Święta i w dni wole ustawowo od pracy.

7. Przy dostawie zamówienia zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności dostawcy ,czy przesyłka posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy jest nienaruszona i zgodna z zamówieniem.

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

9. W przypadku nieobecności klienta pod wskazanym adresem dostawy w umówionym czasie dostawy , zostanie podjęta próba telefonicznego kontaktu z klientem i umówienia innych warunków dostawy. Klient zostanie wtedy obciążony kosztami transportu.

10. W przypadku podania numeru nip i danych do wystawienia faktury vat, Klient wyraża zgodę na przesłanie dokumentu drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres emailowy. W innym przypadku Klient zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@luxfood.pl rezygnację z udzielonej zgody.

Reklamacje i zwroty

1. Zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Zwracany towar musi posiadać nie- zniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszt odesłania towaru 35 zł brutto przez Zamawiającego ponosi sklep internetowy Luxfood.pl

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 opisanej powyżej w pkt. 1. ustawy, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, np. świeże mięso, trufle, owoce morza, świeże wątróbki, kawior, ostrygi, sery, owoce, warzywa itp.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający otrzyma zwrot uiszczonej za zakupione towary należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymane towary zamówionym kurierem UPS przez sklep Luxfood w stanie nie zmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego towaru. Zamawiający otrzyma zwrot uiszczonej kwoty dopiero po otrzymaniu przez nas towaru i po sprawdzeniu zwrotu przez Dział Kontroli Jakości.

4. Przy realizacji dostawy, w razie niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, klient powinien powiadomić o tym fakcie sklep internetowy Luxfood i odmówić przyjęcia towarów, których nie zamawiał. Przyjęcie dostawy przez klienta potwierdzone jego podpisem na dokumentach dostawczych, traktowane będzie jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem.

5. W przypadku ewentualnej reklamacji należy skontaktować się ze sklepem emailem pod adresem: reklamacja@luxfood.pl Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, telefon kontaktowy, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją, a także zdjęcie Produktu potwierdzające zgłaszane zastrzeżenie. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane po wpłynięciu reklamacji do 3 dni roboczych. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji produkt zostanie Państwu zwrócony, wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

6.Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu a jego zdjęciem na stronie internetowej sklepu nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

7. W przypadku złożenia zamówienia na kwote poniżej 300 zł netto gdzie Zamawiajacy zapłacił za koszty dostawy, a chce zwrócić produkt koszty zwrotne przesyłki ponosi sklep Luxfood lecz Sklep nie zwraca za wysłane zamówienie do Zamawiajacego kwoty brutto 25,22 zł.

Postanowienia końcowe

1. Złożonie Zamówienia przez zamawiającego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Ceny produktów sprzedawanych w sklepie mogą być zmieniane w każdej chwili bez uprzedzenia.

3. Ze względu na ciągłe dostosowywanie przez producentów opakowań produktów do zmieniających się gustów konsumenckich, zdjęcia prezentowanych produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Sklep internetowy Luxfood dokłada wszelkich starań w celu aktualizowania zdjęć.

4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu Cywilnego

5. Na podstawie art.79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie sklepu www.luxfood.pl ( w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody firmy Luxfood.

6. Sklep internetowy Luxfood zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w sklepie klientów. Wszystkie zmiany obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie internetowej sklepu.

7. Nazwa sklepu Luxfood jak i znak graficzny jest chroniony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej nam przez Klientów zgody oraz wymogami prawa, zgodnymi z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Czytaj dalej politykę prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Wykorzystanie cookies

Nasza strona internetowa może wykorzystywać tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli drobne informacje tekstowe, które przechowywane są przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę.

Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystanie z serwisu.

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki została wyrażona zgoda .

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego luxfood.pl

2. Administratorem danych osobowych zawartych w sklepie luxfood.pl jest Luxfood Lidia Jankoska-Kwapis NIP:8581531529 71571 Szczecin, ulica Boguchwały, tel. 0048 668 753 713,e-mail ; biuro@luxfood.pl. zwany dalej ADO

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury ochrony i zabezpieczenia danych, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. ADO wdrożył w luxfood.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych.

4. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej nam przez Klientów zgody oraz wymogami prawa, zgodnymi z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach home.pl zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu oraz operator sklepu home.pl. Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane użytkownika w ramach obsługi zakupów, łącznie z ewentualnymi późniejszymi rękojmiami, w celu realizacji naszych usług, na potrzeby administracji technicznej oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia.

Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. przewoźnik, firma logistyczna, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez luxfood.pl i są powierzane następującym podmiotom: w podanym poniżej zakresie :

1. Imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

  • Kurier UPS
  • Raben

2. Imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego.

3. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez luxfood.pl. Luxfood.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:

4. Payu

5. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”

c) poprzez Google Analytics –strona internetowa luxfood.pl wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Alternatywnie można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć na link.

6. Sklep zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika na podstawie wyrażonej zgody, sklep usuwa informacje na temat użytkownika po okresie 5 lat.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania zakupu

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która te dane umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych oraz usunięcia ich w dowolnym momencie poprzez przesłanie żądania usunięcia na adres biuro@luxfood.pl

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

10. Do wysyłki newslettera wykorzystujemy podany przez użytkownika adres e-mail. Wymagane jest tutaj potwierdzenie użytkownika polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie newslettera.

Jeżeli użytkownik chciałby zrezygnować z newslettera, może w każdej chwili anulować swoją zgodę bez ponoszenia kosztów. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na biuro@luxfood.pl. Oczywiście w każdym newsletterze dostępny jest link do rezygnacji z newslettera.. Materiały newslettera dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

11. Konkursy: w ramach konkursów wykorzystujemy dane użytkowników w celu powiadomienia o wygranej oraz reklamowana naszej oferty. Szczegółowe informacje podane są w warunkach uczestnictwa danego konkursu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres biuro@luxfood.pl bądź telefonicznie.